Rollover or tap image to see magnified area.

  Item Reference: KCLCAL-1896-1897-738

Please note: The digitised calendars in this site have had their contents extracted using OCR (optical character recognition) and as a result, there may be occasional errors in the text. We are working on correcting these errors, but this may take some time.

Page content

cxlviii WARNEFORD SCHOLARSHIPS ουτω ττολυ νπερέτεινον το κέρας ώστε των יΑθηναίων at μεν εξ φνλαΐ κατά τονς Αακε8αιμονίονς εγένοντο at δέ τέτταρες κατά Ύεγεάτας Ονκέτι δέ σταδιον απεχόντων σφάγιασα- μενοι 01 Αα κε8αιμόνιοι τη ל Αγροτέρα ώσπερ νομίζεται την χίμαιραν ηγονντο επι τού9 εναντίους το νπερέγρν επικάμ- ψαντες eh κνκλωσιν What was tho paean Ίίάντανθα 01 μεν τίνες των ξένων εστεφάνονν η$η τον י Αγησίλαον άγγέλλει δε τις αντω δτι 01 ηβαΐοι τους Όρχομενίονς 8ιακόψαντες εν τοις σκενοφόροίς εΐησαν και ο μεν ενυνς εξελιξας την φάλαγγα ηγεν επ αντονς 01 ο αν ηβαΐοι ως ειδον τους ξνμμάγρνς προς Έλικώνι πεφεν- γότας 8ιαπεσείν βονλόμενοι προς τονς εαυτών σνσπειρα- θέντες εχώρονν ερρωμένως 9Έντανθα δη Αγησίλαον άνδρεΐον μεν εξεστιν ειπείν αναμφισβητήτως ον μέντοι εΐλετό γε τα ασφαλέστατα εξον γαρ αντω παρέντι τονς διαπίπτοντας άκολονθονντι χειρονσθαι τονς όπισθεν ονκ εποίησε τοντο αλλ αντιμέτωπος σννέρραξε τοις ηβαίοις What is the construction of εξόν Γνοντες δέ 01 ΑργεΓοι και 9Αθηναίοι και Βοιωτοί και Κορινθίων 01 τε των παρά βασιλέως χρημάτων μετεσχη κότες και 01 τον πολέμον αΐτιώτατοι γεγενημενοι ως ει μη εκποδών ποιησοιντο τονς επί την ειρηνην τετραμμένονς κινδυνεύσει πάλιν η 7τόλι$ λακωνίσαι ουτω 8η και σφαγάς επεγείρονν ποιείσθαι και πρώτον μεν το πάντων άνοσιώτατον εβονλεν- σαντο 01 ulv yap άλλοι καν νομω τις καταγνωσθη ονκ άποκτινννονσιν εν εορτή εκείνοι δ' Εΰκλειων την τελενταίαν προείλοντο ότι πλείονας αν ωοντο λαβείν εν τη αγορά ώστε ά7τοκτεΓναι Ως δ εσημάνθη οις εΐρητο ονς εδει άποκτειναι σπασάμενοι τα ξίφη επαιον τον μεν τινα σννεστηκότα εν κΰκλω τον δέ καθημενον τον δέ τινα εν θεάτρω εστί δ' ον καϊ κριτην καθημενον ως δ εγνώσθη το πράγμα ενθνς εφενγον 01 βέλτιστοι οι μεν προς τα αγάλματα των εν τη άγορα θεών 01 δ' ε7τι τονς βωμονς' ενθα 8η 01 άνοσιώ- τατοι και 7ταντά7τασιν ουδέν νόμιμον φρονονντες 01 τε κελενοντες και 01 πειθόμενοι εσφαττον και προς τοΐς Ιερούς ωστ ει ιους και των ον τνπτομένων νομίμων δ' όντων ανθρώπων ά8ημονησαι τάς ψνχάς ιδόντας την άσέβειαν Parse ποιησοιντο why is this mood used Explain εστι δν Εΰκλειων to what does this refer
ARCHIOS™ | Total time:0.0336 s | Source:cache | Platform: NX