Rollover or tap image to see magnified area.

  Item Reference: KCLCAL-1858-1859-369

Please note: The digitised calendars in this site have had their contents extracted using OCR (optical character recognition) and as a result, there may be occasional errors in the text. We are working on correcting these errors, but this may take some time.

Page content

THEOLOGICAL DEPARTMENT 371 שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם 15אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם 16כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה 17המיציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו יעכו כפשתה כבו Or Και νυν όντως λέγει κύριος ο θεος ο ποιησας σε Ιακώβ και ο πλάσας σε Ισραήλ μη φοβον οτι ελντρωσάμην σε εκαλεσα σε το υνομά σον εμος ει συ και lav διάβαινες δι ύδατος μετά σον εϊμι και ποταμοί ου συγκλΰσουσι σ και lav διελθης δια πνρος ού μη κατακαυθτ ς φλοξ ον κατακαύσει σε οτι εγώ κύριος θεός σον άγιος Ισραήλ σώζων σε εποίησα άλλαγμά σον ΑΪγνπτον και Αιθιοπίαν και Σοήνην νττϊρ σον αφ ου έντιμος Ιγενον εναντίον Ιμον εδοξάσθης και εγώ σε ήγάπησα και δώσω ανθρώπους νπερ σου και άρχοντας νπερ της κεφαλής σον μη φοβον οτι μετά σον είμι από ανατολών α£ω το σπέρμα σον και άπο δνσμών σννάξω σε ερώ τώ Βορρά aye και τω Αιβι μή κώλυε άγε τονς νιονς μον άπο της πόρρωθεν και τάς θνγατερας μον απ άκρων της γης πάντας οσοι επικεκληνται τψ ονόματι μον εν yap ττ δόξη μον κατεσκενασα αυτόν και έπλασα αντον και εποιησα αντον και εξηγαγον λαόν τυφλόν και οφθαλμοί εισιν ωςαυτως τυφλοί και κωφοί τά ωτα έχοντες πάντα τα εθνη σννηχθησαν αμα και σνναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών τις άναγγελει ταΰτα η τα ε ξ αρχής τις άναγγελει νμιν αγαγετωσαν τονς μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και άκονσάτωσαν και εϊπάτωσαν αληθή γενεσθε μοι μάρτυρες και εγώ μάρτυς λέγει κνριος ο θεάς και ό παις μου ον εξελεξάμην Ινα γνώτε και πισ- Τξυσητε και συνητε οτι εγώ είμι έμπροσθεν μου ουκ εγενετο άλλος θεός και μετ εμε ουκ εσται εγώ θεός και ουκ εστι παρεξ εμοΰ σώζων εγώ ανήγγειλα και έσωσα ώνείδισα και ονκ ην εν ύμ"ιν αλλότριος νμεις εμοϊ μάρτυρες και εγώ κύριος θεος ετι άπ αρχής και ονκ εστίν ό εκ των χειρών μου ό εξαι- ρονμενος ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό όντως λέγει κύριος ό θεος ο λυτρούμενος υμάς ό άγιος του Ισραήλ ένεκεν νμών Α Α
ARCHIOS™ | Total time:0.2414 s | Source:database | Platform: NX