Rollover or tap image to see magnified area.

  Item Reference: KCLCAL-1854-1855-388

Please note: The digitised calendars in this site have had their contents extracted using OCR (optical character recognition) and as a result, there may be occasional errors in the text. We are working on correcting these errors, but this may take some time.

Page content

390 the school και οΰδ' σχύνθησαν ει μή έησαν την εμήν άδεΧφήν εί δυοίν ταΧάντοιν ύπο του πατρός άξιωθείσα μηδενός τεύξεται των προσ- ηκόντων αλλ' ώσπερ εχθιστο'ι τίνες αλλ י ου φίλοι και συγγενείς καταΧειφθέντες ούδίν της οίκειότητος εφρόντισαν ιίλλ' εγώ μεν ό πάντων ταΧαιπωρότατος προς αμφότερα απορώ ταύτην θ' όπως εκδώ και ταλλ οπόθεν διοικώ προσεπίκειται δ' 7τάλι$ ύ£ιοί σα εισφέρειν δικαίως" ουσίαν γαρ Ίκανήν προς ταύτα κατέΧιπέ μοι ό πατήρ τά δε χρήματα τα καταΧειφθέντα οίτοι πάντ είΧήφασι και νυν κομίσασθαι τάμαυτοΰ ζητών εις κίνδυνον καθέστηκα τον μέγιστον εάν γαρ αποφύγω με ούτος υ μή γένοιτο την έπωβεΧίαν όφΧήσω μνάς εκατόν και τούτω μεν εάν καταψηφίσησθε τιμητόν κουκ εκ τών εαυτού χρημάτων αλλ' εκ τών έμών ποιήσεται την εκτισιν" εμο δ' άτίμητον τουτ' εστ ν ώστ ου μόνον 'εσομαι των πατρώων άπεστερημένος άλλα και προς τιμώμενος εάν μή νυν ημάς ύμείς έΧεήσητε Ών ούτος ό πάντων ανθρώπων άνοσιώτατος ονδένα Χόγυν εποιήσατο κύριος τών εμών γενόμενος έπ τούτοις άλλα τά χρή- ματά με πάντα άπεστερηκώς μετά τών συνεπιτρόπων έΧεείσθαι νυν ύφ' υμών αξιώσει μνών ουδ' έβδυμήκοντα άξια τρίτος αυτός άπο- δεδωκώς είτα και τούτοις αύτοΊς πάλιι επιβεβουΧευκώς ώς γάρ τάς δίκας ταύτας μεΧΧυν είσιέναι κατ αυτών άντίδοσιν έπ' εμί παρεσκεύασαν ιν' ει μεν άντιδώην μή έξείη μοι προς αυτούς άντι- δικείν ώς και τών δικών τούτων τυΰ άι τιδόιτοί γιγνομένων εί δε μηδέν τούτων ποιυίην ιι εκ βραχείας ουσίας λειτουργών παντά- πασίν άναιρεθείην και τοΰτ' αύτοϊς υπηρέτησε θρασύΧοχος ό Άναγυράσιος εγώ δέ τούτων ουδέν ενθυμηθείς άντέδωκα μεν άπέκΧεισα δέ ώς διαδικασίας τευξόμενος' ου τυχών δε ταύτης τών χρόνων ύπογυίων όντων Ινα μή στερηθώ τών δικών απέτισα την Χειτουργίαν ύποθε ς τήν οϊκίαν και τάμαυτοΰ πάντα βουΧόμενυς εις υμάς είσεΧθείν τάς πρός τουτουσ δίκας Ταΰτα τοίνυν ούτος είδώς και πάντων μάΧιστα επισταμένος τάΧηθή μεμαρτυρηκότας αυτούς όμως συκοφαντεί και φησιν οϋ μόνον ουκ ειπείν ταντα ά πώς τις άν μάΧΧον ε ξεΧέγ ξειεν είρηκότα άλλα και δοΰΧον είναι τον άνθρωπον τω υντι βούΧομαι δε δια βραχέων ειπών πρός υμάς έξεΧέγξαι και τοντ αυτόν ψευδόμενον εγω γάρ ώ ί'ινδρες δικασται κα περι τούτων ήθέΧησα τούτω παραδοΰναι βασανίζειν τάς θεραπαίνας αι τεΧευτώντος τυύ πατρός μνημονεύυυσιν άφεθίντα τούτον εΧεύθερον είναι τότε και πρός
ARCHIOS™ | Total time:0.1866 s | Source:database | Platform: NX