Rollover or tap image to see magnified area.

  Item Reference: KCLCAL-1852-1853-362

Please note: The digitised calendars in this site have had their contents extracted using OCR (optical character recognition) and as a result, there may be occasional errors in the text. We are working on correcting these errors, but this may take some time.

Page content

358 THE SCHOOL παρήκα θεσμών ουδέν αλλ' εσωζόμην χαΧκής Οπως δύσνιπτον έκ δέΧτου γραφήν και μοι τάδ' ην πρόρρητα κα τοιαΰτ έδρων το φάρμακον τοντ άπνρον ακτίνας τ άεϊ θερμής άθικτον εν μνχοϊς σώζειν έμέ εως άν άρτίχριστον άρμόσαιμί πον κάδρων τοιαύτα νυν δ οτ ην ε ργαστέον έχρισα μεν κατ οίκον εν δόμοις κρυφή μαΧΧώ σπάσασα κτησ'ιον βοτον Χάχνην κάθηκα σνμπτνξασ' άΧαμπές ήΧίον κοιΧω ζυγάστρω δώρον ώσπερ ε'ίδετε ε'ίσω δ' άποστείχουσα δέρκομαι φάτιν άφραστον άξνμβΧητον άνθρώπω μαθείν το yap κάταγμα τυγχάνω ρίψασά πως της οίος ω προνχριον ες μέσην φλόγα άκτίν ες Χιώτιν' ώς δ' εθάΧπετο ρεί πάν άδηΧον κα κατέψηκται χθον μορφτ μάΧιστ είκαστυν ώστε πρίονος έκβρώματ άν βΧέψειας εν τομή ξύΧου τοιόνδε κείται προπετές έκ δέ γης οθεν προυκειτ άναζέυνσι θρομβώδεις άφροι γΧανκής όπώρας ώστε π'ιονος ποτού χυθέντος είς γήν Βακχίας ά7τ' άμπέΧου ώστ' ουκ εχω τάΧαινα ποί γνώμης πέσω" ορώ δέ μ 'έργον δεινυν έξειργασμενην πόθεν γαρ άν ποτ αντί του θνήσκων ό θημ εμοι παρέσχ εύνοιαν ής εθνησχ' νπερ ουκ εστίν άΧΧά τον βαΧόντ άποφθίσαι χρήζων εθεΧγέ μι ών εγώ μεθυστερον οτ ουκ Ιτ άρκεϊ την μάθησιν άρνυμαι μόνη γαρ αυτόν ε'ί τι μή ψευσθήσομαι γνώμης εγώ δυστ7 νος έξαποφθερώ τον γαρ βαΧόντ άτρακτον υίδα και θεόν Χείρωνα πημήναντα χώσπερ άν θίγτ φθείρει τά πάντα κνώδαΧ'" έκ δε τοίδ' οδε σφαγών διεΧθών ιός αίματος μέΧας πώς ουκ όΧεϊ κα τόνδε δόξι γονν έμί
ARCHIOS™ | Total time:0.1577 s | Source:database | Platform: NX